Indkaldelse til ordinær generalforsamling

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Værløse Gymnastik

 

Generalforsamlingen afholdes

 

torsdag den 23. september 2021, kl. 19:00

 

i Tennislokalet i Værløsehallerne.

 

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 5:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens orientering om årets gang
 4. Diskussion af det kommende års arbejde
 5. Godkendelse af foreningens regnskab
 6. Fastsættelse af medlemskontingent herunder forelæggelse af budget for det kommende år
 7. Behandling af forslag fra medlemmer
 8. Valg af bestyrelse og suppleanter (formanden i ulige år)
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Evt.

 

Regnskab og udkast til budget er tilgængeligt på foreningens hjemmeside senest 5 dage før generalforsamlingen.

 

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

 

Blandt de fremmødte medlemmer trækkes lod om et fri-kontingent i sæsonen. For forældre gælder fri-kontingentet naturligvis et barn (har man betalt, får man kontingent retur).

 

---ooo0ooo---

 

 

 

 

Ad pkt. 1

Bestyrelsen foreslår Bjørn Strange.

 

Ad pkt. 2

Bestyrelsen foreslår Sanne Sejrbo-Dekker.

 

Ad pkt. 8

Bestyrelse

Gitte Dahl (formand) er på valg – modtager genvalg.

Kirsten Antonsen er på valg – modtager genvalg.

Sanne Sejrbo-Dekker er på valg – modtager genvalg.

 

Annie Due Graabirk (kasserer) er ikke på valg.

Mette Tobiasen (næstformand) er ikke på valg.

 

Bestyrelsen skal opfordre alle interesserede til at melde deres kandidatur.

 

Suppleanter

Bodil Greiner er på valg – modtager genvalg.

Kate Nielsen er på valg – modtager genvalg.

 

Bestyrelsen skal opfordre alle interesserede til at melde deres kandidatur, da der mangler én suppleant.

 

Ad pkt. 9

Revisor

Bestyrelsens kandidater som revisorer er:

 

Peder Sundgaard

 

Revisorsuppleant

Bestyrelsens kandidat som revisorsuppleant er:

 

Finn Svendsen

 

Eventuelt andre interesserede opfordres til at opstille.

 

 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Værløse Gymnastik

 

Generalforsamlingen afholdes

 

torsdag den 23. september 2021, kl. 19:00

 

i Tennislokalet i Værløsehallerne.

 

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 5:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens orientering om årets gang
 4. Diskussion af det kommende års arbejde
 5. Godkendelse af foreningens regnskab
 6. Fastsættelse af medlemskontingent herunder forelæggelse af budget for det kommende år
 7. Behandling af forslag fra medlemmer
 8. Valg af bestyrelse og suppleanter (formanden i ulige år)
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Evt.

 

Regnskab og udkast til budget er tilgængeligt på foreningens hjemmeside senest 5 dage før generalforsamlingen.

 

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

 

Blandt de fremmødte medlemmer trækkes lod om et fri-kontingent i sæsonen. For forældre gælder fri-kontingentet naturligvis et barn (har man betalt, får man kontingent retur).

 

---ooo0ooo---

 

 

 

 

Ad pkt. 1

Bestyrelsen foreslår Bjørn Strange.

 

Ad pkt. 2

Bestyrelsen foreslår Sanne Sejrbo-Dekker.

 

Ad pkt. 8

Bestyrelse

Gitte Dahl (formand) er på valg – modtager genvalg.

Kirsten Antonsen er på valg – modtager genvalg.

Sanne Sejrbo-Dekker er på valg – modtager genvalg.

 

Annie Due Graabirk (kasserer) er ikke på valg.

Mette Tobiasen (næstformand) er ikke på valg.

 

Bestyrelsen skal opfordre alle interesserede til at melde deres kandidatur.

 

Suppleanter

Bodil Greiner er på valg – modtager genvalg.

Kate Nielsen er på valg – modtager genvalg.

 

Bestyrelsen skal opfordre alle interesserede til at melde deres kandidatur, da der mangler én suppleant.

 

Ad pkt. 9

Revisor

Bestyrelsens kandidater som revisorer er:

 

Peder Sundgaard

 

Revisorsuppleant

Bestyrelsens kandidat som revisorsuppleant er:

 

Finn Svendsen

 

Eventuelt andre interesserede opfordres til at opstille.