Værløse Gymnastik er stiftet den 12. januar 1924.

 
Foreningens formål er at udbrede interessen for og kendskabet til gymnastik, gennem instruktion og motion, for børn, unge, voksne, familier og pensionister.
  
Enhver kan blive medlem af foreningen. Du bliver medlem ved at tilmelde dig et hold og du skal være indforstået med foreningens regler, som er nedskrevet i vedtægterne.
  
Foreningen ledes af en valgt bestyrelse. Bestyrelsen består af en formand, næstformand, kasserer, sekretær og 1 medlem, samt 2 suppleanter. Formænd fra de af bestyrelsen nedsatte udvalg kan deltage i bestyrelsesmøder. Bestyrelsens medlemmer vælges på skift for 2 år af gangen.
  
Hvis et hold er fuldt optaget kan du løbende gennem året blive skrevet på venteliste til specielle hold og du vil så få mulighed for at komme ind på holdene ved afbud.
 
Vi anbefaler, at du som aktiv selv tegner en heltids-/fritidsulykkesforsikring, da Værløse Gymnastik ikke forsikringsmæssigt dækker medlemmerne, hverken til og fra eller under træningen. Foreningen er i øvrigt uden ansvar for personlige ejendele.
  
Foreningen er medlem af Dansk Gymnastik Forbund (DGF),og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI). Under DGI regi er vi p.t. tilknyttet DGI Nordsjælland.
Har du lyst til at blive instruktør eller hjælpeinstruktør - så ring til formanden eller næstformanden og lad os få en snak om mulighederne. Vi er altid åbne for nye impulser - så kom bare.