Generalforsamling 26. sept. kl. 19 - alle er velkomne!

12-09-2023

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Værløse Gymnastik

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 26. september 2023, kl. 19:00 i mødelokalet i Søndersøhallen, Kirke Værløsevej 50, 3500 Værløse.

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 5:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens orientering om årets gang

4. Diskussion af det kommende års arbejde

5. Godkendelse af foreningens regnskab

6. Fastsættelse af medlemskontingent herunder forelæggelse af budget for det kommende år

7. Behandling af forslag fra medlemmer

8. Valg af bestyrelse og suppleanter – herunder valg af formand (i ulige år) og kasserer (i lige år)

9. Evt.

Se hele invitationen her: https://www.v-gym.dk/page/generalforsamling-26-september-2023