Bestyrelsen i Værløse Gymnastik

Formand Gitte Dahl (på valg i ulige år)

Næstformand Mette Tobiasen (på valg i lige år)

Kasserer Annie Due Graabirk (på valg i lige år)

Kirsten Antonsen (på valg i ulige år)

Sanne Sejrbo (på valg i ulige år)

 

Suppleanter

Suppleant Kate Nielsen (på valg hvert år)

Suppleant Susanne Andersen (på valg hvert år)

 

Der kan vælges nye medlemmer til bestyrelsen hvert år på den ordinære generalforsamling.

Hvis man er interesseret i at deltage i bestyrelsesarbejdet, er man velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen for at høre nærmere om bestyrelsens opgaver.