Priser

 
Alle priserne på v-gym.dk er ikke tillagt moms, da vi er en forening.
   
Når du via dit dankort køber et af følgende produkter:
         - Tilmelding til et eller flere hold
          - Tilmelding til en event   
Sker det som en forud betaling for den periode eller aktivitet der er angivet ved købet.
For enkelte hold er det muligt at vælge at betale i 2 rater, anden rate vil blive trukket det benyttede kort i starten af januar.
 
    Tilmelding til en venteliste er gratis
 
Medlemskontingent er inkluderet i prisen 
 
Som udgangspunkt tilbydes ikke refundering af penge for din(e) tilmelding(er). Der kan dog i særlige tilfælde refunderes dele af betalingen indenfor den første 1 måned (september). Der vil blive fratrukket et beløb per gang du har været tilmeldt holdet, 25 kr/gang for børn og 30 kr/gang for voksne.
For sommerhold refunderes der ikke, da det er administrativt krævende for så kort en periode.
    
Det er altid muligt at blive flyttet til et andet hold, hvis der er ledige pladser, eventuel merpris skal betales via medlemmets profil.
 
Ved start på hold efter 1. januar gives 50 % rabat på prisen.
 
Via dit login og ved at klikke på Mine hold  kan du til enhver tid se de hold du har været tilmeldt og dem du er tilmeldt nu.