Kære gymnaster og forældre

Så kom den kedelige – men desværre nok også forventelige – melding fra myndighederne om, at gymnastikken sammen med alle andre fritidsaktiviteter skal være lukket ned til den 17. januar.

Bestyrelsen har derfor besluttet at forlænge vintersæsonen til og med 5. juni, hvor vi vil forsøge at gennemføre vores traditionsrige hjemmeopvisning. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen den 5. juni – så vi sammen kan afslutte sæson 2020/21 på ordentlig vis. Det vil I høre meget mere om, når vi nærmer os.

10-måneders-holdene fortsætter selvfølgelig frem til sommerferien.

Forlængelsen af vintersæsonen kan betragtes som en kompensation for de gange, hvor træningen har været aflyst på grund af nedlukningen, også selvom om nogle hold vil få flere erstatningstræninger, end der har været aflyste træningen (i hvert fald, hvis vi får lov at træne fra den 18. januar). Bestyrelsen håber på jeres støtte og opbakning til beslutningen, også selvom beslutningen får økonomiske konsekvenser for foreningen – ikke noget foreningen ikke har økonomi til, men vi må nok igen indstille os på, at foreningen får et betydeligt underskud i sæsonen.

Med ønsket om et godt nytår, et Corona-frit 2021 og et snarligt gensyn ude i hallerne

På bestyrelsens vegne

Gitte Dahl

Formand